Casemanager Dementie - gespecialiseerd verpleegkundige HBO-V

Als Casemanager Dementie ben je primair verantwoordelijk voor het optimaliseren van het welbevinden en de kwaliteit van leven van de thuiswonende cliënt met dementie en hun mantelzorgers in alle fasen van het ziekteproces.

Functiebeschrijving

In jouw rol als Casemanager Dementie...

Je schat de complexiteit (‘patiënt- and case-complexity’) van de gezondheid- en leefsituatie van de cliënt in op lichamelijk, geestelijk en social welbevinden. De benodigde zorg- en hulpverlening stem je af met de wijkverpleegkundige en leg je samen vast in een zorgplan. Waar nodig stem je af met de huisarts, (POH-er) en het sociale domein. In crisissituaties handel je adequaat en stelt daarbij de belangen van de cliënt en diens naasten centraal. Je laat het regelvermogen (zo nodig met ondersteuning) zo lang mogelijk bij de cliënt en de naasten, waarbij je (anticiperend op de ontwikkelingen) steeds het evenwicht tussen draagkracht en draaglast van het cliëntsysteem bewaakt  en bevordert. Dit vanuit de principes van persoonsgerichte en integrale zorg.

Jouw competenties

Zorgverlener

Werken volgens het verpleegkundig proces, daarbij gebruikmakend van een ‘gereedschapskist’ met gepaste interventies.

Communicator

Goede communicatieve vaardigheden op de verschillende niveaus van cliënt, cliëntsysteem, professionals, organisaties en overheidsorganen, zowel op individueel als op groepsniveau. Gebruik van technologische ondersteuning.

Samenwerkingspartner

Leggen van verbindingen in het informele en formele netwerk. Nauw samenwerken met andere disciplines binnen de keten en de eigen organisatie , onderhouden van contacten met relevante hulpverleners en verbinding vormen tussen deze hulpverleners in het belang van de cliënt.

Sensitieve en Reflectieve houding bij moreel ethische en juridische dilemma’s

Keuzes worden onderbouwd op basis van evidence based practice (EBP) en de beroepsstandaard. Bewaken van de eigen- en professionele grenzen met het oog op de mogelijke consequenties op korte én lange termijn.

Gezondheidsbevorderaar
Werken vanuit positieve gezondheid om de gevolgen van dementie positief te beïnvloeden zowel voor de cliënt zelf, als voor diens cliëntsysteem. Verstrekken van informatie over dementie (publieksvoorlichting, mantelzorgers ect.).

Organisator
Coördinerende rol rond de zorgvrager. Rol bij veranderingen in de zorgorganisatie.

Kwaliteitsbevorderaar
In stand houden van kwaliteit van zorg en zo nodig verbeteren. Werken volgens kwaliteitseisen met aandacht voor het individu.

Wat verwachten wij verder van jou?

 • Een diploma Verpleegkundige niveau 5 en BIG-registratie (HBO-V of Ziekenverpleging A aangevuld met MGZ)
 • Een aanvullende post-HBO opleiding Casemanager Dementie of bereidheid deze te volgen.
 • Kennis van Omaha en werken met NEDAP (pré)
 • In het bezit van een rijbewijs en auto

In ruil voor je inzet, kundigheid en enthousiasme bieden wij jou:

 • Een veelzijdige en uitdagende functie in een platte organisatie, waar eigen initiatief en pro-activiteit ten aanzien van eigen en organisatieontwikkelingen worden gewaardeerd.
 • Geen gebroken diensten
 • Een maandsalaris gebaseerd op FWG 50. Op dit moment wordt het functieprofiel opnieuw herwaardeerd en dit heeft mogelijk consequenties voor de inschaling.
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33%
 • Direct een contract voor onbepaalde tijd (met een proeftijd van twee maanden)
 • Inschrijving in het kwaliteitsregister;
 • Een mobiele telefoon en tablet;
 • Ruime scholings- en ontwikkelmogelijkheden binnen de organisatie;
 • Korting op je zorgverzekering via Menzis;
 • Een inspirerende, innovatieve organisatie.

   

Contactpersoon

De sluitingsdatum voor deze vacature is 15 december 2020

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Helma Pietersma, Regiomanager, via 06-53895214. 

Job details

Casemanager Dementie - gespecialiseerd verpleegkundige HBO-V

Gespecialiseerd verpleegkundige HBO - Casemanager Dementie

De Liemers

Gelderland

32 uur

Solliciteer direct

Ik heb het privacystatement gelezen en

Deel dit artikel: