Veelgestelde vragen

Informatie over de zorg en ondersteuning die wij bieden vindt u op de pagina Onze zorg

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen. Bijvoorbeeld over wat u nodig heeft om zorg van STMG te kunnen krijgen en eventuele kosten. Vindt u het antwoord op uw vraag niet terug? Neemt u dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Zorg aanvragen

Kan ik zorg aanvragen bij STMG vanuit mijn PGB of met een Wlz indicatie?

Ja dat kan. U kunt gebruik maken van dezelfde zorg en ondersteuning als bij financiering vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) of Wmo.

Hoe vraag ik huishoudelijke ondersteuning aan?

Meestal wordt u bij ons aangemeld door uw contactpersoon bij de gemeente. Over het algemeen kunnen wij de ondersteuning snel starten. Wanneer we toch beperkte ruimte hebben, brengen we de contactpersonen bij de gemeente hier van op de hoogte. U weet dus altijd waar u aan toe bent.

Voor welke vorm van ondersteuning u in aanmerking kunt komen, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de regels van de gemeente waarin u woont.

Waar onze thuishulpen werken vindt u in het overzicht van ons 
werkgebied onder Huishoudelijke ondersteuning.

Wanneer u u zelf aan wilt melden, bijvoorbeeld omdat u vouchers van uw gemeente heeft gekregen die u bij ons wilt verzilveren of omdat u gebruik maakt van een PGB, kunt u contact opnemen met onze organisatie. U kunt ons op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.30 uur bereiken op telefoonnummer (026) 376 25 00.

Hoe vraag ik (gespecialiseerde) verpleging en verzorging aan?

Als u (gespecialiseerde) verpleging en verzorging wilt aanvragen, kunt u rechtstreeks bij ons terecht. U kunt bellen naar het algemene nummer, 088 456 0900 of mailen naar stmg@stmg.nl. Samen kijken we dan van welk team van ons u zorg kunt ontvangen.

Waar onze wijkteams werken vindt u in het overzicht van ons werkgebied onder Verpleging en verzorging.

De eerste stap is altijd het plannen van een gesprek met de wijkverpleegkundige. Hierin kijkt u samen naar hoe wij u samen met uw mantelzorgers en omgeving kunnen bieden wat nodig is.

Hoe vraag ik thuisbegeleiding aan?

Voor thuisbegeleiding wordt u bij ons aangemeld door uw contactpersoon bij de gemeente. Hij of zij maakt de beschikking in orde en brengt ons daarvan op de hoogte. Daarna neemt onze relatiemanager contact met u op.

Over het algemeen kunnen wij de ondersteuning snel starten. Wanneer we toch beperkte ruimte hebben, brengen we de contactpersonen bij de gemeente hier van op de hoogte. U weet dus altijd waar u aan toe bent.

Waar onze thuisbegeleiders werken vindt u in het overzicht van ons werkgebied onder Thuisbegeleiding.


Wanneer u meer informatie wilt over de aanmeldprocedure kunt u ons op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.30 uur bereiken op telefoonnummer (026) 376 25 00 of via de mail op thuisbegeleiding@stmg.nl. 

Wat u nodig heeft om zorg aan te vragen (indicatie/beschikking)

Wat heb ik nodig om verpleging en verzorging (incl gespecialiseerde verpleging) te kunnen ontvangen?

Hiervoor heeft u een indicatie of zorglegitimatie van een van onze wijkverpleegkundigen nodig. Ook met een Wlz-indicatie van het CIZ kunt u een beroep doen op onze verpleging en verzorging.

Onze wijkverpleegkundige stelt in een gesprek samen met u vast welke zorg u nodig heeft. Dit gesprek vervangt de aanvraag voor een indicatie. Ook kan de wijkverpleegkundige verder kijken dan een concrete zorgvraag en daarvoor ook samen met u en samen met de andere partijen in de gemeente zoals welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties of mensen uit de buurt die ze kent, een oplossing zoeken en u misschien doorverwijzen. Onze wijkverpleegkundigen kunnen u adviseren, begeleiden, of doorverwijzen als dat voor u de beste zorg of ondersteuning biedt.

Wat heb ik nodig om huishoudelijke ondersteuning of thuisbegeleiding te kunnen ontvangen?

Om voor huishoudelijke ondersteuning en/of thuisbegeleiding in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig vanuit de Wmo of de Wlz. Wanneer u huishoudelijke ondersteuning aanvraagt met uw PGB of met vouchers van uw gemeente geldt dit niet. Dan kunt u direct contact opnemen met STMG.

Een Wmo indicatie kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. De deskundige coaches/consulenten uit de wijkteams bekijken samen met u welke zorg u nodig heeft en hoe dit het beste georganiseerd kan worden. Een Wlz indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ.

Ook wanneer een andere instantie u wil verwijzen kunnen zij bij de wijkteams terecht. Denkt u hierbij aan huisartsen, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering, Veilig Thuis, WMO-consulenten/sociale gebiedsteams/wijkcoaches van gemeenten, GGZ, verslavingszorg, vluchtelingenwerk en andere hulpverlenende instanties.

Een indicatie wordt gesteld voor een bepaalde periode. Als deze periode verloopt, is het belangrijk dat u zelf een nieuwe indicatie aanvraagt!

 

Kosten

Moet ik zelf betalen voor zorg en ondersteuning van STMG?

Verpleging en verzorging maken onderdeel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt geen eigen risico en geen eigen bijdrage.

Zorg en ondersteuning met een Wmo indicatie wordt betaald door de gemeente. Hiervoor mag de gemeente een eigen bijdrage vragen. Voor meer informatie hierover kunt u bij uw gemeente terecht. Hiernaast geldt een vast tarief per maand wat bepaald en geïnd wordt door het CAK.

In het geval van financiering vanuit de Wlz betaalt u ook een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt ook bepaald door het CAK.

Zijn er andere extra kosten die ik aan STMG moet betalen?

Nee. Er zijn geen extra kosten voor de reguliere zorg en ondersteuning die STMG biedt.

Alleen wanneer u een extra overeenkomst aangaat met STMG als Professionele achterwacht worden kosten in rekening gebracht. Meer informatie en de betreffende kosten vindt u op de pagina over Personenalarmering.

 

Mantelzorg

Ik ben mantelzorger. Kan ik steun van jullie ontvangen?

U kunt als mantelzorger zeker steun van ons krijgen. Via een huisbezoek van een verpleegkundige die u kan adviseren over bepaalde zaken. Maar ook kan het prettig zijn als de thuiszorg tijdelijk de taken van u overneemt, zodat u wat meer tijd overhoudt voor uzelf. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem vooral contact met ons op.

Kan ik toegang krijgen tot de zorginformatie van degene waar ik mantelzorger voor ben?

Als uw naaste verpleging en verzorging ontvangt, kan dat. Degene voor wie u mantelzorger bent kan een account aanvragen bij Caren zorgt. Dit is een online platform waar u in een goed beveiligde omgeving alle informatie van zorgaanbieder(s) bij elkaar kunt brengen. Meer informatie vindt u op de website van Caren zorgt.

Inzage zorgafspraken

Waar kan ik afspraken terugvinden die ik met mijn zorgverleners maak?

De afspraken die wij met u maken, leggen we vast in een Zorgdossier (verpleging en verzorging) of een Ondersteuningsplan (Ondersteuning thuis). Dit dossier blijft bij u thuis liggen. Onze zorgverleners houden in dit dossier bij welke afspraken met u zijn gemaakt en hoe de zorg verloopt. Zo weet u altijd waarop u kunt rekenen.

Kan ik ook ergens online mijn zorgafspraken inzien?

Als u verpleging en verzorging ontvangt, kan dat. U kunt een account aanvragen bij Caren zorgt. Dit is een online platform waar u in een goed beveiligde omgeving alle informatie van uw zorgaanbieder(s) bij elkaar kunt brengen. Dit kan ook handig zijn voor uw mantelzorgers! Meer informatie vindt u op de website van Caren zorgt.