Wij zijn STMG

STMG heeft een breed aanbod van zorg en ondersteuning bij mensen thuis. En juist dat totaalpakket maakt STMG een krachtige organisatie die haar klanten heel veel te bieden heeft. Wat we precies te bieden hebben, wordt mede bepaald door onze bevlogen en betrokken medewerkers die hun klanten én elkaar kunnen stimuleren zich te blijven ontwikkelen. Samen zijn we STMG.

Missie

Bij STMG voegen we waarde toe aan de kwaliteit van het leven van onze klant. Dat doen we vanuit onze professionaliteit en met de behoeften en beleving van onze klant als vertrekpunt. Onze klant verdient zorg en ondersteuning waarin hun geluk en welzijn een plek heeft. Zo leveren onze medewerkers met hun ervaring en bekwaamheid een waardevolle bijdrage aan het leven van de klant en haar omgeving.

Visie

STMG is de verbinder in het netwerk van informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers), services, ondersteuning (thuisbegeleiding en hulp bij het huishouden) en formele zorg (verzorging en verpleging). Onze klanten kunnen langer zelfstandig en redzaam leven en thuis wonen doordat de omgeving en de eigen kracht en mogelijkheden van de klant ons vertrekpunt vormen. 

Onze kernwaarden

Samen

We doen het samen. Samen met de klant. Met samenwerkingspartners. En samen met collega’s. We zijn in contact met alle relevante partijen, overleggen waar mogelijk en nodig en bieden op die manier de zorg die past bij de behoefte.

Lef

We tonen lef. We streven altijd naar verdere ontwikkeling. Van de zorg, van relaties, van ons eigen kunnen. We zoeken grenzen, verkennen deze en zijn niet bang om vernieuwend te zijn in ons werk. We denken in kansen en mogelijkheden en zoeken altijd naar een oplossing.

Bewust

We doen ons werk bewust. We kiezen bewust voor de zorg die we bieden. Zijn ons bewust van onze rol en de bijbehorende verantwoordelijkheden. Dat verwachten we ook van onze klanten. Daarnaast zijn we ons bewust van onze omgeving en houden we rekening met de toekomst.

Certificering

STMG is ISO gecertificeerd. Met het ISO 9001:2015-certificaat toont STMG aan dat wordt voldaan aan de meest recente kwaliteitseisen. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Aan de hand van de normen in de ISO 9001 wordt getoetst of een organisatie aansluit bij de wensen van klanten, voldoet aan de relevante wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. We zijn trots op ons certificaat, want de kwaliteit van onze zorg aan cliënten hebben we hoog in het vaandel staan.


Verpleegkundige Advies Raad

STMG heeft een Verpleegkundige Advies Raad (VAR). Deze raad bestaat uit meerdere verpleegkundigen. Zij adviseren gevraagd en ongevraagd over zaken die met de kwaliteit van de zorg te maken hebben.

 

Jaarverslag

In ons jaardocument vindt u informatie over hoe het afgelopen jaar is verlopen bij STMG. Dit document bestaat uit drie onderdelen: 

  • Namens STMG BV (verpleging en verzorging) delen we een jaarverslag en jaarrrekening met u.
  • Namens STMG Ondersteuning thuis BV (huishoudelijke ondersteuning en thuisbegeleiding) delen we de jaarrekening.

 

Bedrijfscode

STMG heeft een bedrijfscode ontwikkeld zodat iedereen hetzelfde beeld heeft van wat bij STMG wel en niet kan, moet en mag. Zo kunnen wij elkaar daar ook op aanspreken.

We spreken met elkaar af waar we ons aan houden in onze functie én in de organisatie. Dit zorgt voor duidelijkheid voor onszelf, voor onze cliënten, onze samenwerkingspartners, de financiers en onze leveranciers waarmee we contact hebben.

 

STMG werkt altijd met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en maakt indien nodig gebruik van de verwijsindex voor risicojongeren.

Deel dit artikel: